İş Hukuku

  • Ücret Alacağı
  • Kıdem Tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Fazla Mesai Alacağı
  • Ulusal Bayram Genel
  • Tatil Alacağı
  • Yıllık İzin Alacağı vb. olmak üzere
  • İşçi – İşveren ilişkisinden kaynaklanan her türlü husumet ile ilgili hukuki destek vermekteyiz.