Sigorta Hukuku

Ticaret Hukuku kapsamına giren sigorta hukuku, ülkemizde sigortacılığın gelişmesi ile birlikte yaygınlaşmıştır. Sigortacı ve sigortalı arasındaki ilişkileri düzenleyen Sigorta Hukuku, kaza, ölüm ve ferdi sigorta türleri kapsamında sürecin yönetilmesini sağlamaktadır.